<                                           Inhoud                                           >

Waar gaat het over in Katowice?


Fred Udo

10 december 2018


Gepubliceerd in Climate Gate dd 13 dec 2018


Het jaarlijkse klimaatcircus van de Verenigde Naties (VN of UN) wordt in 2018 gehouden in het centrum van de kolenmijnen in Polen: Katowice. De discussies tussen de 15000 aanwezigen zijn ongetwijfeld geanimeerd. maar waarover praten zij daar in Polen?


Op de groene website genaamd Climate Home News (1) staat een verklarende woordenlijst van 32 begrippen om de onderhandelingen in Katowice voor gewone stervelingen duidelijk te maken.

In WUWT (2) staat een analyse van die 32 begrippen zonder deze allen bij de naam te noemen.

De conclusie van de auteur David Wojick is, dat Katowice niet gaat over het klimaat, maar over het veranderen van de wereldorde.


Om te zien of Wojick gelijk heeft geven wij hier eerst de volledige woordenlijst uit Climate Home News verdeeld in drie categorieen:


1. Paris Agreement:    Onverbindend verdrag om temperatuur beneden 2 graden te houden.

2.  Nationally determined contributions (NDCs): Nationale klimaatdoelen

3.  Global stocktake:    5 jaarlijkse vergadering om voortgang van (2) in (1) te bespreken.

4.  Kyoto Protocol:       Het protocol verplichtte ontwikkelde landen om CO2 uitstoot te verminderen

5. Article 6:                   Paragraaf in “Parijs” over koolstof-beprijzing.

6. LULUCF:                   Land Use, Land Use Change and Forestry.  

7. UNFCCC:                   Het “UN Framework Convention on Climate Change”, gestart in 1992.

8. Conference of the Parties (COP): Het jaarlijkse klimaatcircus georganiseerd door de VN

9. Cartagena Dialogue: Een informele vergadering van landen.

10. Petersberg Climate Dialogue: Als (18) georganiseerd door Duitsland in Petersberg.

11.  Mitigation:               Verlaag CO2 uitstoot. Sluit kolencentrales en plant bomen.

12. Adaptation:             Aanpassing, dijken verhogen

13. Transparency:         De regels om de nationale voortgang in het halen van klimaatdoelen te meten.

14. Response measures: Ruimte voor olieproducerende landen om hun zorgen te uiten.


15.  Loss and damage: Verliezen en schade door klimaatverandering

16.  Means of implementation: Paraplu-term voor begrippen 9, 10 en 11

17.  Climate finance:     Het belangrijkste onderwerp in Katowice en alle voorgaande COP’s

18. Technology transfer: Toegang tot klimaatvriendelijke technieken

19. Capacity building:      Het bouwen van instituten en het trainen van mensen.


20. Negotiating groups: Groepen landen met vergelijkbare belangen. Zie 21 ™ 32

21. African Group of Negotiators

22. Alliance of small island states (Aosis): Groep  met een luide stem over klimaatverandering.

23. Arab States: Groep olie en gas producenten.

24. Basic group: Brazil, South Africa, China, India. Goed voor 40% van de mondiale CO2 uitstoot

25. Least developed countries (LDCs): Groep zonder verantwoordelijkheid voor klimaat.

26. Like-minded developing countries (LMDCs): Een blok van landen met lage inkomens.

27. The European Union: Blok dat ambitieuze CO2 uitstoot vermindering nastreeft.

28. Umbrella group: Eens met de EU over het opheffen van het verschil tussen ontwikkelde en onderontwikkelde landen

29. Alba: De Bolivia  Alliantie van de volken van Zuid Amerika.

  1. 30.Ailac: De onafhankelijke groep uit Latijns Amerika en het Caraibisch gebied.

31. Environmental integrity group: Midden inkomensgroep Mexico and South Korea samen met Zwitserland, Georgia, Monaco and Liechtenstein.

32. G77 + China: Ondanks de naam heeft deze groep 134 leden.

Een analyse van deze lijst vertelt ons veel over wat er werkelijk gaande is in Katowice.

De eerste 14 begrippen zijn simpele definities van het VN jargon.

Daarna volgt een belangrijke groep van 5 begrippen (de nummers 15 ™ 19) die gaan over het overhevelen van kennis en kapitaal tussen landen.

De laatste 12 van de 32 begrippen plus de overlappende term “Negotiating Groups” gaan over belangen van landen.

In totaal gaat dus meer dan de helft van de 32 definities over belangen van landen en de overdracht van kapitaal en kennis tussen landen.

Katowice gaat niet over het klimaat, maar hier wordt onderhandeld over het overhevelen van kapitaal van ontwikkelde landen ter waarde van 100 miljard dollar per jaar naar het VN klimaatfonds.

De administratie van dit fonds telt nu 170 man personeel en is gevestigd in Korea.

De VN bepaalt de bestemming van het geld.

Het vullen van dit klimaatfonds is het centrale thema van Katowice. Dit gaat samen met de aantasting van de nationale soevereiniteit door het opgaan van landen in “Negotiating Groups”.

De jaarlijkse bijdragen uit het Westen zullen nog veel hoger worden dan de genoemde 100 miljard dollar, want begrip 15 houdt in, dat er herstelbetalingen moeten komen uit het Westen aan landen, die “Loss and Damage”  door klimaatverandering (orkanen ed) claimen. Dit kan oplopen tot een veelvoud van 100 miljard dollar per jaar, want al het slechte weer in de wereld wordt tegenwoordig met succes aan klimaatverandering toegeschreven.


Wojick besluit met:

“ One of the central elements is a vast wealth transfer from the developed countries like the USA to the developing countries. Another is the reduction or elimination of national sovereignty, in favor of control and decision-making by the United Nations, international community, “negotiating groups” and New World Order.

….The language is deliberately deceptive. But once you understand it, things get pretty clear. Language is like that.”


Daar kan ik het grotendeels mee eens zijn.

De volgende uitspraak van een VN official bevestigt bovenstaande conclusies.

Uit een persconferentie gehouden in 2015 voor “Parijs” gerapporteerd in het UN information Centre for Western Europe:

Christiana Figueres, the Executive Secretary of UNFCCC,  warns that the fight against climate change is a process and that the necessary transformation of the world economy will not be decided at one conference or in one agreement.

"This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the industrial revolution.


Katowice gaat niet over het klimaat, maar over de omverwerping van ons huidige maatschappelijke systeem.


1. Climate Home News:

http://www.climatechangenews.com/2018/11/30/know-ndcs-lmdcs-climate-diplomacy-glossary/

2. What Up With That

https://wattsupwiththat.com/2018/12/08/climate-summit-language-reveals-real-but-hidden-agenda/