Wind-energie


(English)

Een website gewijd aan:

Zwaaipalen en ander ongerief

                                                                    Dr. Fred Udo, windkundige                                        Inhoud >

 

Elk onderstreept woord bevat een verwijzing naar een van de artikelen op de site.

Deze site presenteert artikelen en gegevens over het inpassen van windenergie in het landelijk elektriciteitssysteem. Het taalgebruik in de titel geeft mijn mening over deze producten van de klimaatangst.

Het is nu 20 jaar geleden dat ik mijn eerste brief over windenergie schreef. Deze was gericht aan de windmolenvereniging Monnickendam. Deze brief heeft weinig van zijn waarde verloren en gedeeltes zijn nog onverkort geldig getuige het volgende citaat:

“In Nederland, met uitzondering van Friesland, is water een reservoir waar alles kostenloos in geplempt kan worden: huizen in nieuw Oost, een vliegveld of windmolens. In alle gevallen wordt het beslag op de ruimte niet in de begroting opgevoerd, hoewel er een enorm kapitaal aan vrije ruimte wordt opgeofferd.”

Een opmerking vooraf over het taalgebruik.

De naam windmolen is gereserveerd voor een installatie, die in zijn tijd essentieel was voor onze economie.                    

Het woord zwaaipaal is afkomstig van Jan Baron en geeft een betere beschrijving dan het woord windturbine.
Het woord windpark geeft ook verkeerde associaties; windindustrieterrein geeft een beter beeld.

Het Nederlandse woord “webstek” voor het Engelse “website” is afkomstig van Kees LePair.In 2005 kregen wij een schok toen wij met onze zeilboot Tamalone op zee ten Noorden van Fehmarn bij de Deense kust plotseling geconfronteerd werden met de 72 zwaaipalen bij Nysted. Vanaf dat moment realiseerde ik mij, dat deze dingen een serieuze bedreiging voor onze maatschappij begonnen te vormen. Uit dat jaar dateert mijn eerste schrijfsel over zwaaipalen. Het besprokene zal niemand verbazen:

Vogelsterfte, windvariaties, productiefactor, kosten.Een kleine groep mensen werkt nu al jaren samen in de bestrijding van zwaaipalen. De meeste artikelen op deze site heb ik weliswaar  zelf geschreven, maar dat kon niet zonder de discussies met Kees LePair en Kees de Groot. Veel van het materiaal, dat hier gepresenteerd wordt is al bekend door publicatie op de “webstek” van Kees LePair.  Kees, bedankt voor het verlenen van dit podium. Ik hoop, dat de samenwerking nog lang zo mag doorgaan.


Afgemeten aan de invloed op de politiek hebben wij nog niet veel bereikt, maar gezien de lucht van cognitieve dissonantie die opstijgt uit de reacties van vrijwel elke overheidsdienaar, is dit niet verwonderlijk. Een zakelijke discussie over het nut en de noodzaak van windenergie is nog nooit van de grond gekomen.

Soms dringt ons geluid door in de landelijke pers. Op mijn homepage vindt u een voorbeeld uit de de NRC en een artikel geplaatst in de Telegraaf.

Een interview met prof  C.A. de Lange is pas verschenen op de website van Cafe Weltschmerz.


De inhoud van de site staat op de volgende pagina (>) en de leeswijzer vertelt er meer over.


The English section does not contain all the Dutch texts and vice versa.

To the reader:

If you are a firm believer that renewable energy is clean energy and must replace other fossil fuel energy sources, then woe betides me to upset your firm beliefs. Read no further and go practice your beliefs and refrain from the use of fossil fuels.

Pat Swords 2015


                                                                                                                Laatst bijgewerkt: 6 mei 2020

Recente artikelen:

Nuclear Energy anno 2019 (aug. 2020)

Kosten en baten Windenergie (jan 2020)

(nov 2019)

Windenergie - Een overzicht  (sept 2019)

“Het menselijk leven vóór de industriële revolutie was, zoals de filosoof Thomas Hobbes het beschreef: ‘eenzaam, armoedig, afschuwelijk, beestachtig en kort’.

De eeuwen zonder antropogene klimaatopwarming (voor 1800) waren eeuwen van doffe ellende, de twee eeuwen erna van ongeziene welvaart en voorspoed.”  (Sept 2019)

Klimaatangst

Het klimaatakkoord en de zeespiegelstijging  (16 maart 2019)

Kernenergie anno 2018                  

Bijdrage aan de discussie over kernenergie na Lubach. (12 nov. 2018)


Elektriciteit in de 21e eeuw            

Bijdrage aan de hoorzitting commissie EZ over de klimaatwet (31 okt. 2018)


Waterstof, kort                                

Waterstof als energiedrager. (11 sept. 2018)


De economie van windenergie       

In 2030 heeft Nederland 20 GigaWatt aan zwaaipalen. (Juni 2018)


Antwoord van minister Wiebes           

De minister onderschrijft de conclusies niet. ( 27 sept 2018)
Reacties naar aanleiding van de inhoud gaarne richten aan:  fredudo@xs4all.nl                                                                                       > Door Naar Inhoud